Dyskusyjny Klub Książki 2

 

Termin: 29.08.2007 – 5. spotkanie

Książka: Ryszard Kapuściński „Podróże z Herodotem”

Liczba obecnych: 7 osób

Miejsce: Filia nr 13„Podróże...” to książka dwupłaszczyznowa. R. Kapuściński, wybitny reporter, snuje opowieść o starożytnym świecie Herodota opisując równocześnie świat współczesny. Fascynuje go warsztat pracy Herodota. Grek już 2400 lat temu przeprowadza krytykę źródeł („jak słyszałem”, „jak mi powiedziano”). Kapuściński skupia się tylko na losach wojen grecko-perskich. Porównuje je ze współczesnymi wojnami wyzwoleńczymi Afryki i wysnuwa konkluzję o niezmienności losów ludzi wtedy i dziś. Podczas dyskusji zwrócono uwagę na inne książki Kapuścińskiego m.in. jego reportaże z Polski.  „Podróżom z Herodotem” większość klubowiczów przyznała 5 punktów. Zaproponowano także zorganizowanie spotkania autorskiego z Barbarą Wachowicz.