Strona główna
Zapytaj bibliotekarza
Zaproponuj książkę
Nasze usługi
Mapa serwisu
Wyszukiwarka
KATALOG-ONLINE
e-booki za darmo
Biblioteka na Facebook.pl
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
Biuletyn Informacji Publicznej
Oficjalny Portal Miasta GrudzišdzRegulamin Dyskusyjnych Klubów Książki

 1. Dyskusyjny Klub Książki (w skrócie zwany DKK) działa przy bibliotece.
 2. Podstawowym zadaniem Klubu jest promowanie współczesnej literatury i kultury polskiej wśród lokalnej społeczności.
 3. Członkiem Klubu może zostać każdy, kto podpisze deklarację i zgodzi się uczestniczyć w spotkaniach Klubu.
 4. Klub powinien liczyć nie mniej niż trzech i nie więcej niż dwudziestu członków.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do czytania, dyskutowania i zwrotu w terminie dostarczonych przez Klub lektur.
 6. Lektury są udostępniane uczestnikom klubu nieodpłatnie, na zewnątrz.
 7. Spotkania prowadzone są przez animatora (z ramienia biblioteki).
 8. W Klubie panują zasady demokratycznego wyboru, wszelkie sporne kwestie rozstrzygane są na zasadzie głosowania, w momencie równej liczby głosów decydujący jest głos animatora.
 9. Ukoronowaniem działalności Klubu będzie spotkanie z jednym z autorów książek czytanych przez DKK.
 10. Spotkanie autorskie ma charakter otwarty, jednakże członkowie Klubu mają pierwszeństwo w uczestnictwie.
 11. O wszelkich spornych lub nieporuszonych tu kwestiach decydują członkowie klubu wspólnie z animatorem.
Internet Grudziądz
Odsłon: 1719551