Strona główna
Katalog on-line
Zapytaj bibliotekarza
Zaproponuj książkę
Nasze usługi
Mapa serwisu
Wyszukiwarka
Biblioteka na Facebook.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
Oficjalny Portal Miasta GrudzišdzRegulamin Dyskusyjnych Klubów Książki

 1. Dyskusyjny Klub Książki (w skrócie zwany DKK) działa przy bibliotece.
 2. Podstawowym zadaniem Klubu jest promowanie współczesnej literatury i kultury polskiej wśród lokalnej społeczności.
 3. Członkiem Klubu może zostać każdy, kto podpisze deklarację i zgodzi się uczestniczyć w spotkaniach Klubu.
 4. Klub powinien liczyć nie mniej niż trzech i nie więcej niż dwudziestu członków.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do czytania, dyskutowania i zwrotu w terminie dostarczonych przez Klub lektur.
 6. Lektury są udostępniane uczestnikom klubu nieodpłatnie, na zewnątrz.
 7. Spotkania prowadzone są przez animatora (z ramienia biblioteki).
 8. W Klubie panują zasady demokratycznego wyboru, wszelkie sporne kwestie rozstrzygane są na zasadzie głosowania, w momencie równej liczby głosów decydujący jest głos animatora.
 9. Ukoronowaniem działalności Klubu będzie spotkanie z jednym z autorów książek czytanych przez DKK.
 10. Spotkanie autorskie ma charakter otwarty, jednakże członkowie Klubu mają pierwszeństwo w uczestnictwie.
 11. O wszelkich spornych lub nieporuszonych tu kwestiach decydują członkowie klubu wspólnie z animatorem.
Internet Grudziądz
Odsłon: 1530986