Strona główna
Zapytaj bibliotekarza
Zaproponuj książkę
Nasze usługi
Mapa serwisu
Wyszukiwarka
KATALOG-ONLINE
e-booki za darmo
Biblioteka na Facebook.pl
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
Biuletyn Informacji Publicznej
Oficjalny Portal Miasta GrudzišdzArchiwum wydarzeń 2006

2006-12-22  "Świąteczny czas"
Oddział dla Dzieci Filii nr 3 ul. Śniadeckich 6
Przed świętami odbył się montaż słowno-muzyczny dla uczniów klas V i VI Szkoły Podstawowej Nr 7. Występował chórek szkolny, uczniowie mówili o tradycjach świątecznych. W montażu uczestniczyło 30 osób. Byli to uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Gimnazjum nr 12. Nad całością czuwały pani Andrzejewska oraz pani Tężycka.
 

2006-12-20  Wystawa grafiki Pour Feliciter
Czytelnia Czasopism Biblioteki Głównej ul. Legionów 28
Wystawę grafiki Pour Feliciter można było oglądać w Czytelni Czasopism do 22 stycznia 2007 r.
 

2006-12-01  Kiermasz świąteczny
Filia nr 13 i Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych ul. Mikołaja z Ryńska 1-7
1 grudnia 2006 r. odbyło się uroczyste otwarcie kiermaszu świątecznego. Od godz. 15.00 udostępniono stoisko, przy którym można było kupić ciekawe i niedrogie ozdoby. Prace zostały przygotowane przez pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu. Kiermasz był czynny do końca 2006 roku.  
    

2006-11-20  Promocja Czytelnictwa
Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego
Biblioteka Miejska w Grudziądzu pozyskała środki w ramach Programu Operacyjnego "Promocja Czytelnictwa" ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2006 r. otrzymaliśmy kwotę 84.100 zł, za którą zakupiliśmy książki, materiały elektroniczne oraz "książkę mówioną". Od połowy stycznia 2007 r. zbiory systematycznie docierały do placówek bibliotecznych.   
Zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego "Promocja Czytelnictwa" ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


2006-11-16  "Grudziądz i okolice na starej karcie pocztowej"
Biblioteka Główna ul. Legionów 28
16 listopada 2006 r. odbyła się promocja albumów "Grudziądz i okolice na starej karcie pocztowej". Wydawnictwa powstały ze zbiorów członków Grudziądzkiego Towarzystwa Kolekcjonerów i Miłośników Sztuki Dawnej "POMORZE". A zaczęło się od 2000 r., kiedy kolekcjonerzy oraz pasjonaci z Grudziądza i okolic organizowali pierwsze "giełdy staroci". Wkrótce zawiązał się komitet założycielski, który 1 czerwca 2002 r. powołał GTK i MSD "POMORZE". Najważniejsze cele Towarzystwa to: popularyzacja idei zbieractwa, poradnictwo i fachowa opieka dla kolekcjonerów, działania mające na celu ochronę ruchomych przedmiotów zabytkowych, pamiątek historycznych i patriotycznych oraz współpraca z innymi instytucjami.
GTK i MSD "POMORZE" organizuje co roku na Placu Niepodległości Ogólnopolski Nadwiślański Jarmark Staroci, natomiast w trzecią sobotę każdego miesiąca odbywają się giełdy kolekcjonerskie w świetlicy Zakładu Karnego Nr 1 przy ul. Wybickiego.
(na podstawie "Grudziądz i okolice na starej karcie pocztowej. Tom II" - Wstęp pana Adama Stenzla)    
   

2006-11-09  Spotkanie z ks. dr. Andrzejem Szymonem Panasiukiem
Biblioteka Główna ul. Legionów 28
9 listopada 2006 r. odbyło się spotkanie z poetą ks. Panasiukiem. Młodzież recytowała wiersze księdza, a trio gitarowe z Państwowej Szkoły Muzycznej umilało czas muzyką. Można było nabyć tomik "Sercem odmierzane". Spotkaniu towarzyszyła wystawa "Sacrum w rysunku" autorstwa Klary Stolp, która ilustrowała tomiki księdza "Przyłóż ucho do kamieni" oraz "Sercem odmierzane".

Parę słów o pani Klarze Stolp: prowadzi plastyczną pracownię autorską, uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek, akwarelę oraz ilustruje tomiki poetyckie. Swoje prace prezentowała na 162 wystawach w kraju i za granicą m. in. w Bratysławie, Wilnie, Brukseli, Getyndze, Budapeszcie. Jest laureatką kilkunastu konkursów plastycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Ksiądz Andrzej Szymon Panasiuk urodził się w 1958 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w Gnieźnie w 1983. Jest proboszczem parafii św. Jana Apostoła w Mogilnie i dyrektorem Europejskiego Centrum Spotkań "Wojciech-Adalbert". Wykłada teologię duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2005 wydał przewodnik po duchowości "Przyłóż ucho do kamieni". Z zamiłowania jest żeglarzem.
   

2006-11-09  "Cztery pory roku"
Filia nr 13 i Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych ul. Mikołaja z Ryńska 1-7
Rozstrzygnięto IV Miejski Integracyjny Konkurs Plastyczny pt. "Cztery pory roku", zorganizowany przez panią Violettę Majewicz oraz Filię nr 13. Na konkurs wpłynęło 107 prac wykonanych przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół specjalnych.

W KATEGORII KLAS I-III zwyciężyła Katarzyna Lisewska (SP nr 3), kolejne miejsce zajęła Martyna Maliszewska (SP nr 20), a trzecie ex aequo Beata Boruch i Malwina Mikołajczyk (SP nr 20).
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Sara Zubertowska i Dajana Światowa (SP nr 21).

W KATEGORII KLAS IV-VI oraz GIMNAZJÓW SPECJALNYCH pierwsze miejsce zajęła Justyna Czajka (SP nr 20), drugie przyznano Benedyktowi Ekertowi (Gimn. nr 10), a trzecie - Małgorzacie Szymborskiej (Gimn. nr 10).
Wyróżniono: Sandrę Spychalską (SOSW nr 2), Ewę Węgrzynowską, Bartosza Sajdowskiego oraz Wojciecha Podgórskiego (wszyscy z Gimn. nr 10).
Patronat nad imprezą objął Wydział Spraw Społecznych UM, który ufundował nagrody.  
   

2006-10-31  "Znani i lubiani"
Oddział dla Dzieci Filii nr 3 ul. Śniadeckich 6
31 października 2006 r. odbył się konkurs recytatorski dla uczniów drugich i trzecich klas szkoły podstawowej. Celem konkursu było propagowanie czytelnictwa wśród dzieci. Recytowano wiersze znanych autorów m. in. Brzechwy i Tuwima. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.  
   

2006-10-24  Spotkanie z poezją satyryczną
Filia nr 13 i Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych ul. Mikołaja z Ryńska 1-7
24 października 2006 r. o godz. 16.00 odbyło się spotkanie z panem Januszem Kamińskim. To jesienne popołudnie minęło wesoło. Pan Kamiński recytował poezję satyryczną, która rozchmurzyła twarze gości. 
 

2006-09-28  "Malarstwo i haft"
Czytelnia Czasopism Biblioteki Głównej ul. Legionów 28
Biblioteka Miejska wspólnie z Domem Domu Dziennego Pobytu zorganizowała wystawę "Malarstwo i haft". Na wystawie swoje prace zaprezentowały podopieczne Domu Dziennego Pobytu:
MALARSTWO: Maria Chmurzyńska
HAFT: Jadwiga Iwanowska, Maria Siwek, Krystyna Studzińska, Henryka Zatorska-Borowska
Wystawa była czynna do końca października 2006 r.  
   

2006-09-27  Głośne czytanie
Oddział Dziecięcy Biblioteki Głównej ul. Legionów 28
27 września 2006 r. odbyło się głośne czytanie bajek. Czytały grudziądzkie bibliotekarki: Aleksandra Ciżnicka i Halina Skiwska.     


2006-09-21  "Działalność Koła Miłośników Dziejów Grudziądza w kontekście wielokulturowości regionu"
Filia nr 13 i Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych ul. Mikołaja z Ryńska 1-7
W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbyła się prelekcja pana Janusza Hinza na temat działalności Koła Miłośników Dziejów Grudziądza. Przy okazji warto wspomnieć, że w tym roku mija 20 lat od jego założenia. KMDG powstało 24 września 1986 r. na zebraniu organizacyjnym w Klubie "Pinokio" Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu. Głównym celem Koła jest pogłębianie i popularyzowanie dziejów naszego miasta oraz regionu. Od początku swego istnienia członkowie Koła podejmują wiele działań m.in. wygłaszają odczyty, organizują spotkania autorskie, wieczory wspomnień, sesje popularno-naukowe, zamieszczają artykuły w prasie, utrzymują też kontakty z "Rocznikiem Grudziądzkim" i dwumiesięcznikiem turystyczno-krajoznawczym "Pomorze i Kujawy". Działalność KMDG do 2001 r. została przedstawiona w Księdze Pamiątkowej I, wydanej z okazji 10-lecia Koła, oraz w opublikowanej 5 lat później Księdze Pamiątkowej II. W tym roku KMDG wydało Księgę Pamiątkową III, która prezentuje działalność Koła za lata 2001-2006.
   

2006-09-12  "Z ekologią na ty"
Filia nr 14 ul. Mazurska 2
W bibliotece odbyła się pogadanka na temat ekologii, której wysłuchały dzieci z klasy trzeciej szkoły podstawowej z Mniszka. Następnie 22 dzieci wzięło udział w konkursie plastycznym. Trzy najciekawsze prace zostały nagrodzone. Później dzieci rozwiązywały zagadki ekologiczne, za co 3 osoby również nagrodzono.     
   

2006-09-07  "Dziedzictwo kulturowe związane z tradycją regionalną - Osadnictwo holenderskie w Dolinie Dolnej Wisły"
Oddział Dziecięcy Biblioteki Głównej ul. Legionów 28
W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbyła się prelekcja pana Michała Czepka na temat osadnictwa holenderskiego.
"Pierwsi menonici osiedlili się w Kotlinie Grudziądzkiej w 1560 r., gdy starosta grudziądzki przekazał na mocy dzierżawy 39 włók ziemi w Wielkim Wełczu. Niedługo później, bo w 1568 roku, osadnicy z Holandii zasiedlili wieś Mątawy, przekazaną im w dzierżawę przez starostę rogozińskiego Jana Dulskiego. Przez kolejnych 30 lat Olędrzy (bo tak miejscowa ludność nazywała menonitów) zasiedlili lewą część doliny Wisły aż do Świecia. Powstały wtedy wsie: Zajączkowo, Mały Lubień, Wielki Lubień, Dragacz i Bratwin."
Jest to fragment wystąpienia pana Czepka. Cały tekst znajduje się w "Kalendarzu Grudziądzkim 2006" wraz z pięknymi fotografiami ze zbiorów autora.     
   

2006-09-04  "Wielokulturowość regionu - Ocalić od zapomnienia"
Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego
Biblioteka Miejska włączając się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa zorganizowała konkurs literacki dla uczniów szkół średnich "Wielokulturowość regionu - Ocalić od zapomnienia". 28 września br. odbyło się rozstrzygnięcie. Na konkurs wpłynęły 24 prace wykonane przez 25 osób. Najwięcej prac wpłynęło z Zespołu Placówek Młodzieżowych "Bursa". W konkursie udział wzięli uczniowie: I LO, II LO, IV LO, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych, Zespołu Szkół Mechanicznych oraz Zespołu Szkół Technicznych.

Pierwszego miejsca nie przyznano. Na drugim miejscu ex aequo uplasowały się Daria Treder z VI LO i Anna Wilczyńska z II LO. Trzecie miejsce również ex aequo przyznano Agnieszce Kosik z I LO oraz Martynie Zygmunt z ZSM.
Ponadto wyróżniono: Annę Jankowską - II LO, Karolinę Lamkowską - I LO i Nikoletę Liebner - ZST.
Laureaci otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe, a pozostali - drobne publikacje o Grudziądzu. Wszystkim wręczono dyplomy. Dodatkowo nagrodą za I miejsce miało być opublikowanie pracy na stronie www Biblioteki, ponieważ takiej nagrody nie przyznano przytaczamy fragmenty najlepszych prac.

Anna Wilczyńska - II LO

"[...] trafiłam z moją mamą na cmentarzyk w Wielkim Tarpnie. Zaintygowała nas mogiła, w której pochowano dwóch młodych mężczyzn, z których jeden był lotnikiem - kpr. Benedykt Mielczyński, lat 25, drugi zaś cywilem - Jan Kraszewski, lat 19. [...] Po powrocie do domu postanowiłyśmy poszukać informacji o Benedykcie Mielczyńskim w internecie i znalazłyśmy na jednym z forów dyskusyjnych, krótką notatkę o grupie lotników: >Piloci 141 eskadry: Florian Laskowski, Władysław Urban i Benedykt Mielczyński polecieli na pewną śmierć, nie odmawiając ataku "jedenastkami" na kolumnę pancerną.<"

Daria Treder - ZST - VI LO

"Wcześniej zanim Gim. nr 6 przyjęło imię Sybiraków, mało kto wiedział, że w Grudziądzu mieszkają ludzie, którzy przebywali na zsyłce. Dlatego my jako młodzi ludzie, pełni energii i pomysłów bądźmy chętni zdobywać wiedzę na ich temat, pogłębiać ją i przekazywać innym. W ten sposób możemy przyczynić się do ocalenia Sybiraków od zapomnienia."     
   

2006-08-16  "Kwiaty, pejzaże, portrety"
Filia nr 13 i Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych ul. Mikołaja z Ryńska 1-7
W Filii nr 13 czynna była wystawa prac plastycznych przygotowanych przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych. Prace powstały pod kierunkiem pani Anny Nowakowskiej.   
 

2006-08-01  "Lato w bibliotece"
Biblioteka Główna oraz filie biblioteczne
11 LIPCA godz. 11.00 Konkurs rysunkowy "Krasnoludkowy świat" (Filia nr 7)
13 LIPCA godz. 11.00 "Z pajacykiem na wakacje" – wykonywanie pajaca z kartonu i kolorowego papieru (Oddział Dziecięcy Biblioteki Głównej)
14 LIPCA godz. 11.00 Gry i zabawy dla dzieci (Filia nr 7)
20 LIPCA godz. 11.00 "Bibułkowy ogród" – wykonywanie kwiatów z kolorowej bibuły i krepy (Oddział Dziecięcy Biblioteki Głównej)
25 LIPCA godz. 12.00 "Marzenia i wspomnienia wakacyjne" – konkurs literacki (Filia nr 14)
8 SIERPNIA godz. 12.00 "Pocztówka z wakacji" - konkurs rysunkowy (Filia nr 14)
9 SIERPNIA godz. 11.00 "Magiczne kółeczka" - origami płaskie z koła (Oddział Dziecięcy Biblioteki Głównej)
18 SIERPNIA godz. 11.00 "Wakacyjna przygoda" - zajęcia rysunkowe (Oddział Dziecięcy Biblioteki Głównej)
21 SIERPNIA godz. 10.00 "Zostań małym wydawcą - robimy książkę od podstaw" - zajęcia plastyczno-techniczne (Filia nr 13)
24 SIERPNIA godz. 11.00 "Wakacyjne wspomnienia" - konkurs plastyczny (Oddział Dziecięcy Filii nr 3)
W Filii nr 1 odbywały się zajęcia plastyczno-literackie.
W Oddziale Dziecięcym Biblioteki Głównej czytelnicy korzystali z komputerowych gier i programów edukacyjnych oraz oglądały bajki.
Również w Filii nr 13 dzieci korzystały z programów i gier komputerowych, a poza tym z gier planszowych, puzzli oraz innych zabawek.
     

2006-07-17  Wystawa prac plastycznych
Filia nr 13 i Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych ul. Mikołaja z Ryńska 1-7
W Filii nr 13 czynna była wystawa prac wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 mieszczącego się przy ul. Parkowej 25.     

2006-06-21  "Żywe kolorki"
Oddział dla Dzieci Filii nr 3 ul. Śniadeckich 6
21 czerwca 2006 r. odbyło się otwarcie wystawy prac uczestników warsztatów plastycznych prowadzonych przez panią Teresę Skrocką.     

2006-06-08  Spotkanie ze "śpiewem ptaków"
Filia nr 13 i Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych ul. Mikołaja z Ryńska 1-7
W Ośrodku Czytelnictwa Niepełnosprawnych odbyło się spotkanie ze "śpiewem ptaków". Trele poszczególnych ptaków prezentowane były przy pomocy odtwarzacza CD. O ptakach i ich śpiewach opowiadał pan Zbigniew Ebłowski. Spotkanie było ciekawe; śpiew ptaków przeplatał się z ciekawostkami na temat wilgi, pleszki, skowronka i jeszcze wielu innych ptaków.    
 

2006-06-08  V Ogólnopolski Tydzień Czytania
Oddział Dziecięcy Biblioteki Głównej ul. Legionów 28
Szkoła Podstawowa Nr 9 i Oddział Dziecięcy Biblioteki Głównej zorganizowały dla dzieci grup "0" Przedszkola Miejskiego "Tarpno" spotkanie promujące ideę głośnego czytania. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 11.00. Fragment książki o smokach czytała dyrektor biblioteki Karola Skowrońska. Na zakończenie uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 9 wystąpili w przedstawieniu zatytułowanym "Smok ze Smoczej Jamy".
Organizatorzy z SP nr 9: J. Biedzińska, J. Jezierska, A. Krupnik.     
   

2006-06-07  Spotkanie z przedszkolakami
Filia nr 7 ul. Chopina 33
Zakończenie cyklicznych spotkań z dziećmi z Przedszkola Miejskiego "Kopernik".     

2006-05-11  "Grudziądz od świtu..."
Czytelnia Czasopism Biblioteki Głównej ul. Legionów 28
Na wystawie "Grudziądz od świtu..." zaprezentowano fotografie pani Teresy Mazurkiewicz, która jest pracownikiem Wypożyczalni Głównej.
Pani Mazurkiewicz fotografuje od połowy lat 90. Pierwsze zdjęcie opublikowała w krakowskim miesięczniku "List", kilkadziesiąt następnych znaleźć można w różnych tytułach czasopism. Pasjonatka wędrówek po Polsce i świecie. Najciekawszą jej wyprawą było Peru i Boliwia, a historią Inków jest zafascynowana do dzisiaj. Kilkanaście wystaw fotograficznych to główne relacje z podróży. Tematami najczęściej pojawiającymi się na jej fotografiach jest architektura i przyroda.
   

2006-05-11  Dzień Bibliotekarza 2006
Czytelnia Czasopism Biblioteki Głównej ul. Legionów 28
Z okazji Dnia Bibliotekarza odbyło się spotkanie pracowników Biblioteki Miejskiej z przedstawicielami władz miejskich. W bibliotece gościli: prezydent Andrzej Wiśniewski, wiceprezydent Sławomir Szymański, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Ewa Czarnecka, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Roman Czerski oraz Edyta Malinowska.
W tym samym dniu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy fotografii Teresy Mazurkiewicz, grudziądzkiej bibliotekarki.
 

2006-05-11  Majowe dni
Biblioteka Główna oraz filie biblioteczne
"Dzień Bibliotekarza" zainaugurował cykl przedsięwzięć majowych:
15 maja - Kiermasz wydawnictw o Grudziądzu
15 maja - "Piśmiennictwo z dawnych czasów" - konkurs plastyczny dla Koła Miłośników Biblioteki (Filia nr 14)
18 maja - "Grudziądzkie Dni Biblii" - ekumeniczne spotkanie połączone z prezentacją multimedialną oraz wystawą Biblii i modlitewników w Czytelni Czasopism Biblioteki Głównej
19 maja - "Wesołe wierszyki" w ramach cyklicznych spotkań z dziećmi z Przedszkola Miejskiego "Kopernik"; wiersze będą czytały harcerki z Zespołu Szkół Rolniczych (Filia nr 7)
24 maja - wystawa z okazji 60-lecia Biblioteki. Na ekspozycji znalazły się prace uczestników zajęć plastycznych organizowanych w Centrum Kultury Teatr pod opieką p. Marianny Gitner. Spotkanie z autorami prac odbyło się w Dziale Dziecięcym Biblioteki Głównej.
23 maja - Laurka dla Mamy (Filia nr 7)
24 maja - "Prezent dla Mamy" - konkurs na wykonanie najładniejszego podarunku dla swojej Mamy (Filia nr 14)
25 maja - Spotkanie z najaktywniejszymi czytelnikami Filii nr 3 Oddziału dla Dorosłych
30 maja - "Najpiękniejszy wiersz dla Mamy" -konkurs recytatorski na najpiękniej wykonany wiersz (Filia nr 4)
maj - "To warto przeczytać" - konkurs plastyczny dla czytelników i dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej (Oddział Dziecięcy Filii nr 3)
   

2006-05-04  Wystawa prac plastycznych
Filia nr 13 i Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych ul. Mikołaja z Ryńska 1-7
4 maja 2006 r. odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac uczniów Ogniska Plastycznego przy Szkole Podstawowej w Linowie i Lisnowie. Wystawa czynna była do połowy czerwca.
 

2006-05-01  Dni Przebaczenia
Biblioteka Główna oraz filie na terenie miasta
Wszyscy czytelnicy, którzy nie zwrócili książek w określonym terminie, mogli skorzystać z majowej abolicji. W maju nie pobieramy kar pieniężnych, więc bez żadnych konsekwencji można było oddać przetrzymane pozycje.     

2006-04-27  Głośne czytanie
Oddział Dziecięcy Biblioteki Głównej ul. Legionów 28
W ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" odbyło się czytanie literatury dziecięcej. Dla dzieci z O "c" Przedszkola Miejskiego "Tarpno" czytały bibliotekarki: Aleksandra Ciżnicka i Katarzyna Winek-Zakurzewska.   
 

2006-04-27  Spotkanie z ks. Franciszkiem Kameckim
Czytelnia Czasopism Biblioteki Głównej ul. Legionów 28
Podczas spotkania młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego recytowała poezje księdza. Recytacja wierszy przeplatała się z muzyką graną przez uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej. Można było nabyć najnowsze wydawnictwo poety.  

Ksiądz Franciszek Kamecki
jest poetą, felietonistą, katechetą, wykładowcą, autorem misteriów, organizatorem dni kultury. Debiutował w 1960 roku. Opublikował kilkaset utworów poetyckich, opowiadań, esejów, felietonów i scenariuszy m. in. w "Tygodniku Powszechnym". Jego poezje są tłumaczone na język angielski, niemiecki i czeski. Wydał kilka zbiorów poezji, ostatni w 2006 r. "Podsłuchiwanie siebie".
   

2006-03-23  "Czy znasz swoje miasto?"
Oddział dla Dzieci Filii nr 3 ul. Śniadeckich 6
Przeprowadzono konkurs tematycznie związany z Grudziądzem. W konkursie udział wzięli uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej.    

2006-03-17  Kiermasz wielkanocny
Filia nr 13 i Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych ul. Mikołaja z Ryńska 1-7
Tradycyjnie, jak co roku, czynny był kiermasz ozdób wielkanocnych autorstwa pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu z ul. Piłsudskiego. Można było nabyć ciekawe i niedrogie ozdoby na wielkanocny stół. Kiermasz w bibliotece trwał do Świąt Wielkanocnych.     


2006-03-09  Dni Kopernikowskie w Grudziądzu
Oddział Dziecięcy Biblioteki Głównej ul. Legionów 28
9 marca 2006 r. o godz. 11.00 odbyło się spotkanie z okazji obchodów Grudziądzkich Dni Kopernikowskich.
Mgr Sebastian Soberski wygłosił prelekcję "Mikołaj Kopernik - wielki astronom". Zaprezentowano monety i medale z wizerunkiem Mikołaja Kopernika. 
   

2006-03-02  "Fryderyk Chopin życie jak muzyka"
Czytelnia Czasopism Biblioteki Głównej ul. Legionów 28
2 marca 2006 r. odbyło się spotkanie z p. Krystyną Borucińską, autorką tomiku wierszy "Fryderyk Chopin życie jak muzyka" wydanego z okazji XV Konkursu Pianistycznego i 195. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Podczas spotkania uczniowie Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków w Grudziądzu czytali wiersze z tomiku. Otwarto również wystawę prac plastycznych "Fryderyk Chopin", które powstały w Ognisku Pracy Pozaszkolnej i Szkole Podstawowej nr 15 pod kierunkiem p. Gabrieli Murach-Pyszora.    

Krystyna Borucińska jest emerytowaną nauczycielką II Liceum Ogólnokształcącego. W 2003 roku wydała "Grudziądzkie szkice poetyckie", a w 2004 wspomnienia "Tamta rzeczywistość, zsyłka 1940-46".
   

2006-02-20  Białe Wakacje 2006 (II tydzień)
Oddziały dziecięce Biblioteki Miejskiej
20 LUTEGO "Zima nam nie straszna" - zabawy i gry integracyjne (Filia nr 13)
"Zabawy na śniegu" - zajęcia rysunkowe (Oddział Dziecięcy Biblioteki Głównej)
21 LUTEGO "Slam dla dzieci" - kto wyrecytuje najpiękniej wiersz (Filia nr 13)
Głośne czytanie + NIESPODZIANKA (Oddział Dziecięcy Biblioteki Głównej)
"Mój przyjaciel" - konkurs plastyczny (Filia nr 14)
22 LUTEGO "Czy znam Internet" - zajęcia komputerowe (Filia nr 13)
Bal przebierańców - zabawa dla najmłodszych (Filia nr 14)
23 LUTEGO "Quiz sportowy" - zgaduj, zgadula dla dzieci z kl. IV-VI szk.podst. (Oddział dla Dzieci Filii nr 3)
Bal przebierańców (Filia nr 13)
Zabawa karnawałowa - na zaproszenie (Oddział Dziecięcy Biblioteki Głównej)
24 LUTEGO "Malujemy wiosnę" - zajęcia plastyczne (Filia nr 13)
Konkurs głośnego czytania dla dzieci kl. I-IV szk. podst. (Oddział Dziecięcy Filii nr 3)
W Filii nr 1, Filii nr 4 i Filii nr 7 odbywały się zajęcia plastyczne, rozwiązywanie rebusów i krzyżówek oraz zabawy planszowe.     
   

2006-02-13  Białe Wakacje 2006 (I tydzień)
Oddziały dziecięce Biblioteki Miejskiej
13 LUTEGO "Zima nam nie straszna" - zabawy i gry integracyjne (Filia nr 13)
"Sypie śniegiem" - wydzieranka (Oddział Dziecięcy Biblioteki Głównej)
14 LUTEGO "Walentynki" - wykonywanie kartek walentynkowych (Filia nr 13)
"Wielka gra" - zagadki, rebusy, krzyżówki (Filia nr 14)
15 LUTEGO "Rysujemy ulubioną postać bajkową" - zajęcia plastyczne (Filia nr 13)
Projekcja filmu (Oddział Dziecięcy Biblioteki Głównej)
16 LUTEGO Zajęcia komputerowe i zabawy planszowe (Filia nr 13)
Konkurs plastyczny (Filia nr 4)
"Polubić ortografię" - dyktando ortograficzne dla kl. IV-VI szk. podst. (Oddział dla Dzieci Filii nr 3)
17 LUTEGO "Opowiem wam moją ulubioną książeczkę" (Filia nr 13)
Planetarium - wyjście grupy zorganizowanej (Oddział Dziecięcy Biblioteki Głównej)
"Jestem projektantem mody" - konkurs plastyczny dla dzieci kl. I-IV szk. podst. (Oddział dla Dzieci Filii nr 3)
"Zimowe krajobrazy" - konkurs plastyczny (Filia nr 14)
W Filii nr 1, Filii nr 4 i Filii nr 7 odbywały się zajęcia plastyczne, rozwiązywanie rebusów i krzyżówek oraz zabawy planszowe.    
   

2006-01-26  Wystawa prac uczniów Warsztatów Graficznych
Filia nr 13 i Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych ul. Mikołaja z Ryńska 1-7
Od 26 stycznia 2006 r. czynna była wystawa prac uczniów Warsztatów Graficznych przy Zespole Placówek Młodzieżowych "Bursa". Prace zostały wykonane pod kierunkiem pana Macieja Józefowicza.    
   

2006-01-23  "Grudziądz 1920"
Czytelnia Czasopism Biblioteki Głównej ul. Legionów 28
Czynna była wystawa fotogramów przedstawiająca wydarzenia z 23 stycznia 1920 r. Ekspozycję można było oglądać w godzinach otwarcia Czytelni Czasopism do 22 lutego 2006 roku.
 

2006-01-20  "Kwiatek dla Babci i Dziadka"
Oddział Dziecięcy Biblioteki Głównej ul. Legionów 28
Na zajęciach dzieci pracowały nad wykonaniem pięknych laurek dla swoich Babć i Dziadków.     


2006-01-06  "Zimowa wydzieranka"
Oddział Dziecięcy Biblioteki Głównej ul. Legionów 28
Podczas zajęć plastycznych dzieci wykonywały zimowe obrazki, wykorzystując technikę wyklejania z kulek bibuły i krepy.

Internet Grudziądz
Odsłon: 1690951