Strona główna
Zapytaj bibliotekarza
Zaproponuj książkę
Nasze usługi
Mapa serwisu
Wyszukiwarka
KATALOG-ONLINE
e-booki za darmo
Biblioteka na Facebook.pl
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
Biuletyn Informacji Publicznej
Oficjalny Portal Miasta GrudzišdzMedale

"W dowód uznania"

W dniu uroczystych obchodów 100-lecia Biblioteki Miejskiej 24 maja 2012 roku grudziądzka książnica otrzymała medal "W dowód uznania" za zasługi dla bibliotekarstwa oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Medal został wykonany zgodnie z Uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów SBP w Miedzeszynie, z dnia 15 czerwca 1997 r. Medal ten, w sposób skrótowy symbolizuje ogólnopolski charakter SBP, nawiązując do motywu bibliotek i książki. Przypomina też o powstaniu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 1917 r. Eksponuje noblistów literatów, zwracając uwagę na ogólnokulturową funkcję organizacji. Wybity został przez Mennicę Państwową w Warszawie, według projektu artysty plastyka, Zbigniewa Jarockiego.

Medal "W dowód uznania" nadaje się osobom i instytucjom. Wraz z medalem wręczany jest dyplom, potwierdzony podpisami Przewodniczącego oraz Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Awers                                 Rewers
                     "Bibliotheca Magna Perennisque"


W 2002 roku Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu otrzymała medal "Bibliotheca Magna Prerennisque".

Medal taki nadaje się zbiorowościom społecznym (instytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom, przedsiębiorstwom, firmom) za wybitne dokonania lub całokształt działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa polskiego i upowszechniania książki w społeczeństwie polskim oraz za zasługi dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Organem uprawnionym do nadawania medalu jest Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich tworząc kapitułę medalu.

Na ogólnopolskiej konferencji we wrześniu 2002 roku poświęconej uczczeniu jubileuszu 85-lecia SBP w Warszawie oprócz Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu medale otrzymały:

    * Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej,
    * Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy,
    * Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela,
    * Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Załuskich w Radomiu
    * Biblioteka Główna Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
    * Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu,
    * Centralna Biblioteka Wojskowa.

Internet Grudziądz
Odsłon: 1719856