Strona główna
Zapytaj bibliotekarza
Zaproponuj książkę
Nasze usługi
Mapa serwisu
Wyszukiwarka
KATALOG-ONLINE
e-booki za darmo
Biblioteka na Facebook.pl
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
Biuletyn Informacji Publicznej
Oficjalny Portal Miasta GrudzišdzStatystyka 2008


Zbiory biblioteczne

 Wyszczególnienie Stan w dniu
31.12.2007
 Wpływy
w ciągu roku
 Ubytki
w ciągu roku
 Stan w dniu
31.12.2008
  Książki
231.372
6.919
4.885
233.406
  Czasopisma 6.40586
-
6.491
  Zbiory specjalne
 22.841464
-
23.305
  Razem 260.6187.469
4.885
263.202


Udostępnianie zbiorów

 WyszczególnienieNa zewnątrz
Na miejscu
  Książki 301.52739.631
  Czasopisma 74415.867
  Zbiory specjalne
 6.5662.726
  Razem 308.83758.224
Czytelnicy zarejestrowani - 16.480


Według wieku:
      zobacz wykres
 • do lat 15 - 3.741
 • 16-19 lat - 2.798
 • 20-24 lat - 2.412
 • 25-44 lat - 3.513
 • 45-60 lat - 2.474
 • powyżej 60 lat - 1.542
Według zajęcia:      zobacz wykres
 • uczniowie - 6.976
 • studenci - 1.321
 • pracownicy umysłowi - 2.779
 • robotnicy - 1.221
 • rolnicy - 61
 • inni zatrudnieni - 221
 • pozostali - 3.901
Internet Grudziądz
Odsłon: 1690994