Strona główna
Zapytaj bibliotekarza
Zaproponuj książkę
Nasze usługi
Mapa serwisu
Wyszukiwarka
KATALOG-ONLINE
e-booki za darmo
Biblioteka na Facebook.pl
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
Biuletyn Informacji Publicznej
Oficjalny Portal Miasta GrudzišdzStatystyka 2009


Zbiory biblioteczne

 Wyszczególnienie Stan w dniu
 31.12.2008
 Wpływy
w ciągu roku
 Ubytki
w ciągu roku
 Stan w dniu
 31.12.2009
  Książki
233.406
4.051
4.577
232.880
  Czasopisma 6.49181
407
6.165
  Zbiory specjalne
 23.305908
11
24.202
  Razem 263.2025.040
4.995
263.247


Udostępnianie zbiorów

 WyszczególnienieNa zewnątrz
Na miejscu
  Książki 316.21141.292
  Czasopisma 1.42121.910
  Zbiory specjalne
 7.3462.969
  Razem 324.97866.171
Czytelnicy zarejestrowani - 15.705


Według wieku:
      zobacz wykres
 • do lat 15 - 3.441
 • 16-19 lat - 2.538
 • 20-24 lat - 2.227
 • 25-44 lat - 3.559
 • 45-60 lat - 2.363
 • powyżej 60 lat - 1.577
Według zajęcia:      zobacz wykres
 • uczniowie - 6.335
 • studenci - 1.244
 • pracownicy umysłowi - 2.755
 • robotnicy - 1.209
 • rolnicy - 64
 • inni zatrudnieni - 278
 • pozostali - 3.820
Internet Grudziądz
Odsłon: 1719808