Strona główna
Zapytaj bibliotekarza
Zaproponuj książkę
Nasze usługi
Mapa serwisu
Wyszukiwarka
KATALOG-ONLINE
e-booki za darmo
Biblioteka na Facebook.pl
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
Biuletyn Informacji Publicznej
Oficjalny Portal Miasta GrudzišdzStatystyka 2010


Zbiory biblioteczne

 Wyszczególnienie Stan w dniu
 31.12.2009
 Wpływy
w ciągu roku
 Ubytki
w ciągu roku
 Stan w dniu
 31.12.2010
  Książki
232.880
5.119
4.483
233.516
  Czasopisma 6.16582
501
5.746
  Zbiory specjalne
 24.202123
112
24.213
  Razem 263.2475.324
5.096
263.475


Udostępnianie zbiorów

 WyszczególnienieNa zewnątrz
Na miejscu
  Książki 321.55542.201
  Czasopisma 2.37523.853
  Zbiory specjalne
 5.8043.345
  Razem 329.73469.399
Czytelnicy zarejestrowani - 15.199


Według wieku:
     
 • do lat 15 - 3.297 (21,7 %)
 • 16-19 lat - 2.326 (15,3 %)
 • 20-24 lat - 2.051 (13,5 %)
 • 25-44 lat - 3.598 (23,7 %)
 • 45-60 lat - 2.325 (15,3 %)
 • powyżej 60 lat - 1.602 (10,5 %)
Według zajęcia:     
 • uczniowie - 6.015 (39,6 %)
 • studenci - 1.047 (6,9 %)
 • pracownicy umysłowi - 2.715 (17,9 %)
 • robotnicy - 1.173 (7,7 %)
 • rolnicy - 62 (0,4 %)
 • inni zatrudnieni - 307 (2 %)
 • pozostali - 3.880 (25,5 %)
Internet Grudziądz
Odsłon: 1719847