Strona główna
Zapytaj bibliotekarza
Zaproponuj książkę
Nasze usługi
Mapa serwisu
Wyszukiwarka
KATALOG-ONLINE
e-booki za darmo
Biblioteka na Facebook.pl
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
Biuletyn Informacji Publicznej
Oficjalny Portal Miasta GrudzišdzStatystyka 2017


Zbiory biblioteczne

 Wyszczególnienie Stan w dniu
 31.12.2016
 Wpływy
w ciągu roku
 Ubytki
w ciągu roku
 Stan w dniu
 31.12.2017
  Książki
197.745
3.312
6.001
195.056
  Czasopisma 5.307107
0
5.414
  Zbiory specjalne
 25.149175
0
25.324
  Razem 228.201 3.594
6.001
225.794


Udostępnianie zbiorów

 WyszczególnienieNa zewnątrz
Na miejscu
  Książki266.5487.766
  Czasopisma2.59414.320
  Zbiory specjalne
 6.32735
  Razem
275.469
22.121
Ogółem odwiedziny w bibliotece - 125.422


Czytelnicy zarejestrowani - 11.265


Według wieku:
     
 • do 5 lat - 264 (2,3 %)
 • 6-12 lat - 1.502 (13,3 %)
 • 13-15 lat - 710 (6,3 %)
 • 16-19 lat - 776 (6,9 %)
 • 20-24 lat - 591 (5,3 %)
 • 25-44 lat - 2.829 (25,1 %)
 • 45-60 lat - 2.109 (18,7 %)
 • powyżej 60 lat - 2.484 (22,1 %)
Według zajęcia:     
 • osoby uczące się - 3.391 (30,1%)
 • osoby pracujące - 3.944 (35 %)
 • pozostali - 3.930 (34,9 %)
Internet Grudziądz
Odsłon: 1719804