Strona główna
Zapytaj bibliotekarza
Zaproponuj książkę
Nasze usługi
Mapa serwisu
Wyszukiwarka
KATALOG-ONLINE
e-booki za darmo
Biblioteka na Facebook.pl
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
Biuletyn Informacji Publicznej
Oficjalny Portal Miasta GrudzišdzDeklaracja dostępności

Biblioteka Miejska im. W. Kulerskiego w Grudziądzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Miejskiej.

Data publikacji strony internetowej: 04.01.2010.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 08.03.2020.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- nie wszystkie elementy aktywne są dostępne za pomocą klawiatury,  
- brakuje ostrzeżeń o otwieraniu nowych zakładek w przeglądarce,
- po powiększeniu strony do 200% nie ma widoczności całości informacji.
Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem nowej strony internetowej instytucji. Ich zakończenie planowane jest w 2021 r.  

Oświadczenie sporządzono dnia 10.09.2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest pani Barbara Labocha-Zielińska, adres poczty elektronicznej: bibl.inst@grudziadz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 564620201. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Biblioteka Miejska, ul. Legionów 28, 86-300 Grudziądz
Wejście do dwupiętrowego budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Prowadzą do niego schody bez podjazdu dla wózków. Drzwi nie otwierają się automatycznie.
W budynku nie ma windy ani innych ułatwień umożliwiających pokonanie schodów między piętrami. Brak odpowiednio przystosowanej toalety.
Najbliższe miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych znajduje się naprzeciwko budynku, przy ul. Słowackiego.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia nr 1, ul. Nauczycielska 19, 86-300 Grudziądz
Wejście do budynku jest dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ale prowadzące do niego schody mają wąską pochylnię dla wózków. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Brak odpowiednio przystosowanej toalety.
Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia nr 3, ul. Korczaka 23, 86-300 Grudziądz
Wejście do budynku jest dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Prowadzą do niego schody z wjazdem dla wózków. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Brak odpowiednio przystosowanej toalety.
Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia nr 4, ul. Tytoniowa 1, 86-300 Grudziądz
Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Prowadzą do niego schody bez podjazdu dla wózków. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Brak odpowiednio przystosowanej toalety.
Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia nr 7, ul. Chopina 33, 86-300 Grudziądz
Wejście do budynku jest dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ale prowadzące do niego schody mają bardzo wąską pochylnię dla wózków. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Brak odpowiednio przystosowanej toalety.
Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia nr 8, ul. Łęgi 2, 86-300 Grudziądz
Wejście do budynku jest dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostęp dla wózków możliwy jest od strony ul. Sobieskiego (garaże). Drzwi nie otwierają się automatycznie. Brak odpowiednio przystosowanej toalety.
Jest jedno miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia nr 11, ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz
Biblioteka znajduje się w piwnicy budynku poradni specjalistycznych szpitala miejskiego. Wejście jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Prowadzą do niego schody z podjazdem dla wózków. Drzwi otwierają się automatycznie.
Wewnątrz budynku jest winda. Dostępna jest odpowiednio przystosowana toaleta.
Są miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia nr 13, ul. Mikołaja z Ryńska 1/7, 86-300 Grudziądz
Wejście jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Drzwi otwierają się automatycznie.
W pomieszczeniach zainstalowano sygnalizację dźwiękową oraz kontrastowe oznakowanie poziome dla osób słabowidzących. Dostępna jest odpowiednio przystosowana toaleta.
Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia nr 14, ul. Mazurska 2, 86-300 Grudziądz
Biblioteka znajduje się w piwnicy budynku. Wejście nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Prowadzą do niego schody bez podjazdu dla wózków. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Brak odpowiednio przystosowanej toalety.
Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Internet Grudziądz
Odsłon: 1719049